top of page

Njësia e Fuqisë është një zgjidhje e kabinetit konvertues të shkallëzuar në stilin e raftit, e cila jep deri në 600 kW fuqi totale karikimi. Deri në 8 pika karikimi të shpërndara mund të lidhen dhe të furnizohen nga një njësi e vetme e energjisë.

Karikues i shpërndarë ultra i shpejtë DC

€0,00Price
 • Një njësi energjie mund të sigurojë njëkohësisht energji për deri në 8 dalje të karikimit DC: Satelitët ose Pantografët.

  • Gama e fuqisë: deri në 600 kW
  • Numri i daljeve të karikimit: deri në 8
  • 1–4 module të fuqisë 50 kW për kabinet të njësisë së energjisë
  • Shkallueshmëria me module shtesë të energjisë
  • Derë që mbyllet për siguri dhe akses të lehtë
bottom of page